tìm tổng của tất cả các số cố bốn chữ số trong mỗi số đều có đủ bốn chữ số : 1,2,3,4giúp tớ với nhé

tìm tổng của tất cả các số cố bốn chữ số trong mỗi số đều có đủ

 

bốn chữ số : 1,2,3,4


làm theo cách 2 giống thế này

Gải:

“cách một là thủ công tự làm nha.”

Số các số được tạo ra là: 4!=24

Suy ra số lần lập lại cá số là: 24:4=6

dụ 4 số là: abcd

Suy ra:
image001

=(1+2+3+4).6.1000+(1+2+3+4).6.100+(1+2+3+4).6).10+(1+2+3+4).6

=60000+6000+600+60=66660
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu