Tuyển tập bài bất đẳng thứctuyển tập bài tập bất đảng thức trung học phổ thộng


Read More Add your Comment 30 comments


3 bài toán nâng cao lớp 10 - Bùi Bào AnhGiải:

Bài 1:

Nếu a=0 ta có y=-2x-1 hàm này nghịch biến trên toàn khoản nên sẽ nghịch biến trên (-1;2). Nên thỏa yêu cầu bài toán.

Nếu a0, Ta có xI=-b/2a=1/a

ü nếu a>0 thì hàm bậc 2 có dạng  U: nên phía bên trái sẽ nghịch biến, do đó để hàm nghich biến trên (-1;2) thì  21/a =>a1/2

ü nếu a<0 thì hàm bậc 2 có dạng : nên phí bên phải sẽ nghịch biến, do đó để hàm nghịch biến trên (-1,2) thì 1/a-1 =>-1a

vậy: a S = {0}U[-1,1/2]

bài 2: ta có: y=x2-2|x|-3

ta có hình:

Nếu nhớ không làm thì bài này thầy cho mấy đứa lớp 10 vẽ rồi, nên thầy vẽ sơ thôi, Bảo Anh nhớ làm chi tiết lại nhé.

Bài 3:

a.     =x2-2x-1

óx+1+=x2-x

óx+1++=x2-x+

ó(+)2=(x-)2

=>|+|=|x-|

Với:

=>x+1--2=0

=>

=>x+1=4

=>x=3

Với:

=>=-x

=>x+1=x2 , với x0

=>x2-x-1=0

=>

Vậy ta có 2 nghiệm: x=3 và x=.

b.      

Do hệ khộng có nghiệm x=0 nên ta có:

Lấy phương trình trên cộng phương trình dưới ta được:

y3+3y=

(lưu ý phần còn lại lớn hơn ko nên ko thể bằngo  được)

=>y=

=>y.x=1 

Phương trình 1 ta có:

X3(2+3y)=1

=>2x3+3x3y=1

=>2x3+3x2=1

=>2x3+3x2-1=0

=>x1=1/2 và x2=-1

=>y1=2 và y2=-1

 

Khuya lắm rồi, Thầy ngủ đây mấy bài còn lại mai giải tiếp nhé.


Read More Add your Comment 0 comments


bài tập Định luật bảo toàn mol e - Hóa Họcnung nong hon hop gom 11,2g Fe va 19,2g Cu ngoai khong khi mot thoi gian thu duoc hon hop gomFE;Fe2)3 ;Fe3O4;FeO;CuO co khoi luong 34,4 g.Hoa tan hoan toan hon hop thu duoc trong dd H2SO4 dac ,nong, du thu duoc V lit SO2.V=?
giải:

ở đây đề bài cho quá trình cuối cùng, nhưng nếu dung quá trình đó thì ko giải được bài toán.
Vấn đề là sự trao e. SO2 tạo ra do Fe còn có thể khử, tức là cho phần e lectron còn lại. do đó ta chỉ cần tính số mol e đó là xong.
ü Số mol e Fe, Cu cho tất cả:
Fe àFe3++3e
0,2………0,6
CuàCu2++2e
0,3………..0,6
Vậy tổng số e cho là 0,6+0,6=1,2 mol.
ü Số mol e mà Cu và Fe cho khi phản ứng với oxi:
Khối lượng oxi:
mO=mhh-mFe-mCu=34,4-11,2-19,2=4 g.
=>nO=4:16=0,25 mol.
O +     2eàO2-
0,25…0,5
Áp dụng định luật bảo toàn mol e ta có số mol e mà Cu và Fe cho lúc này là 0,5 mol.
=>số mol e mà Cu với Fe có thể cho còn lại là: ne=1,2-0,5=0,7 mol.
Khi phản ứng với H2SO4 thì nó sẽ cho phần này nên ta có:
S+6 +2e àS+4.
…….0,7…0,35
Vậy: VSO2=n.22,4=0,35.22,4=7,84 lít Read More Add your Comment 0 comments


Syrian president Assad makes rare public appearance on NYEIn this Wednesday, Dec. 31, 2014 photo released by the Syrian official news agency SANA, Syrian President Bashar Assad, center, speaks with Syrian troops during his visit on the front line in the eastern Damascus district of Jobar, Syria.
Syrian President Bashar al-Assad visited troops near Damascus on New Year’s Eve in a rare public appearance for the leader. Syrian state-run news agency SANA identified the location as Jobar, which is located on the outskirts of Damascus on the front lines of the country's brutal civil war.
Though he has visited troops in the past, Assad has not often been photographed publicly since the conflict began in 2011.
A video from the official YouTube channel of the Syrian presidency shows scenes from the visit, with dramatic music playing over the clip.

“On the New Year, families meet together, but you wanted to be here to protect your people and country, to leave your families behind,” Assad reportedly said to the troops, according to SANA. “Receiving a New Year is everybody’s hope, but the bigger hope is the victory of our armed forces and of all those who fight alongside them in our battle against terrorism."
President-1

IMAGE: SANA
Images that appear to have been taken outside after dark show Assad greeting soldiers and sharing a meal with them, as some smile and look on. State media described the visit as a morale boost for troops.
assad
International human rights organizations and the UN have said Assad's government forces are behind "mass atrocities" since the country's civil war began, and have repeatedly called on the head of state to step down.


Read More Add your Comment 0 comments


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu