Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA?-->

image001
Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA?
Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại M, N, P. Biết số đo của ba góc A, B, C tỉ lệ với các số 3; 5; 2 thì số đo của góc MNP bằng... độ
Giải:
Ta có: image002:image003:image004=3:5:2
Khi đó ta có: 3x+5X+2x=180
=> 10x=180
=> x=18
Vậy: image002=3x=3.18=54 độ, B=5.18=90 độ, image005=2.18=36
Xét tứ giác MONB ta có:
·       image006
·       OM=ON
Nên: MONB là hình vuông => image007
Vậy: image008=image00990=45.
4 comments:

 1. Sử dụng phép thay thế số nguyên dương n bằng tích số a.b sao cho a,b nguyên dương và a + b = n. Bằng một dãy các phép thăy thế đó, từ số n = 22 ta có thể thu được số 2013 hay không? Vì sao?

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Giải hộ e bài này ạk
  Cho 22.4l khí SO2 ở đktc tác dụng với 700ml dung dịch Ba(OH)2 0.2M
  A.tính khối lượng các chất sau phản ưng
  B. Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch sau phản ứng không đổi

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu