Home » , , , , » Dap An De Thi Dai Hoc Mon Lich Su Nam 2012

Dap An De Thi Dai Hoc Mon Lich Su Nam 2012

Written By Nam Tranganh on Thursday, January 10, 2013 | 12:22 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

Môn: LỊCH SỬ; Khối: C
(Đáp án – Thang điểm có 03 trang)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment