NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚB. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. (A+B)2 = A2+2AB+B2

2. (A – B)2= A2 – 2AB+ B2

3. A2 – B2= (A-B)(A+B)

4. (A+B)3= A3+3A2B +3AB2+B3

5. (A – B)3 = A3- 3A2B+ 3AB2- B3

6. A3 + B3= (A+B)(A2- AB +B2)

7. A3- B3= (A- B)(A2+ AB+ B2)

8. (A+B+C)2= A2+ B2+C2+2 AB+ 2AC+ 2BC

* CHÚ Ý;

a/ a+b= -(-a-b)  ;   b/ (a+b)2= (-a-b)2   ;   c/  (a-b)2= (b-a)2 ;   d/ (a+b)3= -(-a-b)3                              e/  (a-b)3=-(-a+b)3

Bài 13: Tính:

Bài 14:Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương một tổng:

Bài 15: Tính:

 

Bài 16: Rút gọn các biểu thức:

Bài 17: Tìm x, biết :

Bài 18: Khai triển hằng đẳng thức:

Bài 19: Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương một tổng :

Bài 20: Rút gọn các biểu thức :

Bài 21: Chứng minh rằng:

Bài 22: Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn dương với mọi x:

Bài 23: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1/ x2-2x+5     2/  x2-x+1    3/   x2+3x+3    4/ 3x2-3x+1     5/ 5x2+2   

Bài 24: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức:

1/ -x2-2x+2       2/ 3-4x-x2      3/2x-2-3x2     4/2x-3x2     5/ 2-3x2

 

 

 

 
7 comments:

 1. cho x^2=a^2+b^2+ab va a+b=c.CM:2 x^4=a^4+b^4+c^4

  ReplyDelete
  Replies
  1. hông biết nha em :>

   Delete
  2. Tôi biết nhưng ko giúp đâu


   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. cảm ơn nhé, save lại để tối học bài lấy ra dò ^^

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu