Home » , , , , » Dap An De Thi Dai Hoc Lich Su Nam 2007

Dap An De Thi Dai Hoc Lich Su Nam 2007

Written By Nam Tranganh on Thursday, January 10, 2013 | 11:44 AM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

Môn: LỊCH SỬ, khối C
(Đáp án – Thang điểm có 04 trang)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment