Home » , , , , » Dap An De Thi Dai Hoc Mon Vat Ly Khoi Nam 2007

Dap An De Thi Dai Hoc Mon Vat Ly Khoi Nam 2007

Written By Nam Tranganh on Saturday, January 5, 2013 | 7:59 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: VẬT LÍ, Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Share this article :

0 comments:

Post a Comment