Home » , , , , » Dap An De Thi Dai Hoc Mon Dia Ly KHoi C Nam 2012

Dap An De Thi Dai Hoc Mon Dia Ly KHoi C Nam 2012

Written By Nam Tranganh on Wednesday, January 9, 2013 | 1:09 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C

(Đáp án - thang điểm có 04 trang)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment