Toán chuyên–Thanh Thái Ngôclip_image001

Bài 3:

1) Tam giác cân có góc 180 =>A,B,C thẳng hàng và A là trung điểm của BC.

=>BC/AC=2

clip_image003

Bài 2: (m-1)x+(2m+1)y=4m+5

ómx-x+2my+y=4m+5

<=>mx+2mx-4m-x+y-5=0

ó(x+2y-4)m-x+y-5=0 (*)

(*) đúng với mọi giá trị m khi:

clip_image005

=>x=-2, y=3

Vậy phương trình đã cho luôn đi qua điểm cố định là: (x,y)=(-2,3)

tối nay Thầy mới giải có 2 bài thôi, mai Thầy giải tiếp nhé. Nếu có bài nào em giải rồi thì comment lại để Thầy khỏi giải.

Khua rồi, Thầy ngủ đây.

Chúc buổi tối  vui.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu