Đại số 9 đồng đen - Bảo AnhThầy giải cách lạ cho xem không cần tính delta

Giải:

X2-2x+=0

=>x2-2x+2-2+=0

=>(x-)2-2+=0

=>(x-)2=2-

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu