Home » » Hóa 12 (Nhôm)

Hóa 12 (Nhôm)

Written By Nam Tranganh on Wednesday, March 20, 2013 | 4:31 PM


Hóa 12 
Cho 200ml dung dịch AlCl3 1M vào 65Oml dung dịch NaOH 1M thu được m gam kết tủa. Gía trị m là? 5 sao cho người sớm nhất n_n
Giải:
4AlCl3+13NaOH-->12NaCl+3Al(OH)3+Na[Al(OH)4]
0,2……0,65……………………………0,15
Vậy m=0,15.(27+17.3)=11,7 g
Share this article :

0 comments:

Post a Comment