Home » , , , , » De Thi Dai Hoc Mon Vat Ly Khoi A Nam 2008

De Thi Dai Hoc Mon Vat Ly Khoi A Nam 2008

Written By Nam Tranganh on Saturday, January 5, 2013 | 8:15 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn thi: VẬT LÍ, Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Share this article :

0 comments:

Post a Comment