Home » , , , » De Thi Dai hoc Mon Vat Ly Khoi A Nam 2010 Ma De 716

De Thi Dai hoc Mon Vat Ly Khoi A Nam 2010 Ma De 716

Written By Nam Tranganh on Sunday, January 6, 2013 | 9:28 AM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Share this article :

0 comments:

Post a Comment