Home » , , , » De Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi B nam 2012 Ma De 962

De Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi B nam 2012 Ma De 962

Written By Nam Tranganh on Saturday, January 5, 2013 | 1:48 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Share this article :

0 comments:

Post a Comment