Home » , , , » De Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi A nam 2012 ma de 647

De Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi A nam 2012 ma de 647

Written By Nam Tranganh on Saturday, January 5, 2013 | 1:21 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Share this article :

0 comments:

Post a Comment