Home » , , , » Dap An De Thi Dai Hoc Mon Toan Khoi B Nam 2010

Dap An De Thi Dai Hoc Mon Toan Khoi B Nam 2010

Written By Nam Tranganh on Thursday, January 3, 2013 | 6:11 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn: TOÁN; Khối B
(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)

Share this article :

0 comments:

Post a Comment