Home » , , , , » Dap An De Thi Dai Hoc Mon Toan Khoi B Nam 2006

Dap An De Thi Dai Hoc Mon Toan Khoi B Nam 2006

Written By Nam Tranganh on Thursday, January 3, 2013 | 8:56 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
−−−−−−−−−−−−
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006
Môn: TOÁN, khối B
(Đáp án - Thang điểm có 04 trang)

Share this article :

0 comments:

Post a Comment