Home » , , , , » Dap An De THi Dai Hoc Mon Hoa Khoi A Nam 2006

Dap An De THi Dai Hoc Mon Hoa Khoi A Nam 2006

Written By Nam Tranganh on Friday, January 4, 2013 | 9:27 PM


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006

Môn: HÓA HỌC, khối A
(Đáp án -Thang điểm có 05 trang)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment